Adunare Generală cu surprize la Baroul București

Consiliul Baroului București a decis convocarea Adunării Generale Ordinare anuale pentru data de 5 martie 2018. Ședința va avea loc în Sala Mare a Palatului din București, începând cu ora 15:00, iar în cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar desfășurării ședinței în condiții statutare aceasta va fi reprogramată pentru ziua următoare, 6 martie, în aceeași locație, tot cu începere de la ora 15:00. Ordinea de zi a Adunării Generale, cuprinde pe lângă punctele ”clasice” – raportul de activitate al Consiliului pe anul anterior, descărcarea de gestiune pe 2017, aprobarea raportului Comisiei de Cenzori, aprobarea bugetului pe anul 2018, etc – și câteva dintre punctele ”fierbinți” pentru piața de avocatură, cum ar fi ”dezbateri cu privire la cuantumul contribuțiilor datorate de avocați la bugetul Baroului București” sau dezbateri privind aplicarea prevederilor referitoare la onorariile minimale, așa cum s-a dispus prin hotărârea Consiliului UNBR nr. 289/09.12.2017. De asemenea, cu acest prilej se va propune spre aprobare și introducerea votului electronic pentru viitoarele Adunările Generale, dar și alegerea delegațiilor Baroului București la Congresul Avocaților din 20-21 aprilie 2018.  

NNDKP