Apelul Comisiei Permanente a U.N.B.R. privind respectarea principiului egalitatii de tratament a avocatilor

Comisia Permanenta a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, organism colegial cu activitate permanenta care asigura conducerea profesiei de avocat intre sesiunile de lucru ale Consiliului Uniunii Nationale al Barourilor din Romania, a luat act de reglementarile din domeniul fiscalitatii, intrate in vigoare in 2016, care dau expresia unui progres evident privind preocuparea Guvernului pentru realizarea unor reglementari precise privind impozitarea veniturilor realizate de avocati din exercitarea, potrivit reglementarilor legale privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat si apreciaza efortul autoritatilor de a respecta reglementarile legale speciale privind profesia de avocat.

Normele Metodologice aprobate pentru aplicarea Codului fiscal prin Hotararea  Guvernului Romaniei nr. 1/2016 (in continuare, HG nr. 1/2016) reflecta respectarea dreptului tuturor avocatilor la dezvoltare profesionala, precizeaza situatia raporturilor de drept fiscal in cazul schimbarii formei sau modalitatii de exercitare a profesiei de avocat, respecta  obligatiile de comunicare publica privind serviciile profesionale ale avocatului si clarifica regimul cheltuielilor privind promovarea profesionala a avocatului, respecta dreptului avocatului de a desfasura activitati in cadrul asociatiilor de profil, din tara si strainatate si  indeplinirea obligatiilor fiecarui avocat  privind perfectionarea permanenta a pregatirii profesionale. Noile reglementari fiscale determina, la randul lor, adoptarea de  noi politici profesionale privind comunicarea publica si publicitatea profesionala a avocatilor, diversificarea modalitatilor de realizare a pregatirii profesionale continue a avocatilor, modificarea reglementarilor privind raporturile juridice create intre avocati  in cadrul conlucrarii lor cu specialistii implicati in realizarea unor servicii profesionale integrate.

In aplicarea Hotararilor Congresului avocatilor 2015 care a impus expres tuturor organelor profesiei obligatia de a solicita autoritatilor competente ca prin reglementari adoptate in orice domeniu de activitate sa instituie si sa respecte principiul egalitatii avocatilor in organizarea si desfasurarea activitatilor lor profesionale, indiferent de forma sau de modalitatea de exercitare a profesiei pentru care au optat si care poate fi schimbata in functie de perspectiva de dezvoltare a activitatii profesionale, principiu consacrat de reglementarile Legii nr. 51/1995 privind profesia de avocat,

Comisia Permanenta a Uniunii Nationale a Barourile apreciaza ca se impune ca sistemul normativ , inclusiv cel din domeniul fiscal, trebuie sa cuprinda reglementari pe baza carora independenta profesionala deplina a avocatilor sa  aiba garantii legale  astfel ca tratamentul fiscal al activitatilor desfasurate de avocati sa fie  egal, tot asa cum  este si responsabilitatea avocatilor  pentru serviciile profesionale realizate, indiferent de modalitatea de exercitare a profesiei , ratiune ce impune asigurarea de raspundere profesionala a tutore avocatilor, indiferent de o eventuala ”reconsiderare” ca dependenta  a activitatii unui avocat! Un astfel de tratament este exclus si pentru asistenta judiciara prestata de avocati in regim legal de delegare de catre Barouri, subsecventa desemnarii de Barouri, ori de instantele de judecata, in activitati specifice, din ratiuni cu semnificatii de ocrotire sociala speciala intr-un stat de drept.

Avand in vedere  ca libertatea in activitate, independenta si lipsa ingradirilor si presiunilor de orice natura asupra avocatului, in limitele prevazute de legislatia profesiei, sunt constante ale profesiei de avocat, consacrate in legislatia tuturor statelor care functioneaza pe principiul suprematiei legii.

Deciziile si dezbaterile comisiei permanete a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania le puteti gasi detaliiate aici.

ecaterina.virgolici@lhm.ro

 

 

NNDKP