BAROUL BUCUREȘTI Reconvocare Adunare Generală Electivă 19 mai 2019

CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI

    și

CONSILIUL FILIALEI BUCUREȘTI – ILFOV A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR DIN ROMÂNIA

RECONVOACĂ

Adunarea Generală Electivă a Avocaților din Baroul București

Duminică, 19 mai 2019, ora 9.00;

Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul București

Duminică, 19 mai 2019, ora 10.00

și

Adunarea Generală Electivă a membrilor Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A.,

Duminică, 19 mai 2019, ora 9.00;

Adunarea Generală Ordinară a membrilor Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A.,

Duminică, 19 mai 2019, ora 10.00 la SALA MARE A PALATULUI din București

Ordinea de zi a Adunării Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București:

1. Alegerea Decanului Baroului București;

2. Alegerea Consiliului Baroului București, format din 14 membri, precum și 3 membri supleanți;

3. Alegerea Comisiei de Disciplină, formată din 11 membri, precum și 2 membri supleanți;

4. Alegerea Comisiei de Cenzori, formată din 3 membri, precum și 2 membri supleanți.

Ordinea de zi a Adunării Generale Elective de alegere a organelor de conducere a Filialei Bucuresti-Ilfov:

  1. Alegerea Consiliului de Administrație, care va fi format dintr-un număr de 5 membri permanenți, din care unul va fi pensionar al sistemului propriu C.A.A., retras din activitate, și alegerea a 3 membri supleanți, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A., retras din activitate.
  2. Alegerea Comisiei de Cenzori, care va fi formată dintr-un număr de 3 membri dintre care doi avocați în activitate şi un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A., retras din activitate.

Ordinile de zi ale ambelor Adunări Generale Ordinare sunt publicate pe site-urile Baroului București și Filialei Bucuresti-Ilfov a CAA.  

IMPORTANT!

Avocații sunt invitați să participe la Adunări, în condițiile art. 42 din Legea nr. 51/1995. Dreptul de a vota se va exercita personal, legea nepermițând reprezentarea prin mandatar. Înregistrarea participanților și exercitarea dreptului de vot se vor realiza începând cu ora 9.00.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here