BAROUL BUCUREȘTI Rezultate verificare înscriere comisii elective

DECIZIA nr. 569/12.03.2019

Având în vedere necesitatea aplicării dispozițiilor Regulamentului de organizare a Adunării Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București din anul 2019, adoptat prin Hotărârea Consiliului Baroului București nr. 6/26.02.2019,

În considerarea dispozițiilor H.C.B.B. nr. 7/26.02.2019 prin care s-a adoptat Calendarul Adunarii Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului Bucuresti din anul 2019,

Analizând cererile de înscriere în Comisia de Organizare și Votare, înregistrate la Baroul București sub nr. 2246/C/1-39, precum și cererile de înscriere în Comisia de Soluționare a Contestațiilor, înregistrate la Baroul București sub nr.  2247/C/1-11,

În baza referatelor întocmite de compartimentele de specialitate ale baroului și de Filiala București Ilfov a C.A.A.,

În temeiul prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, și ale art. 73 alin. (6) din Statutul Profesiei de Avocat, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se constată îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 18 din  Regulamentul de organizare a Adunării Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București din anul 2019, de către următorii avocați care au înregistrat cereri de înscriere în Comisia de Organizare si Votare (Comisia nr. 1):

 

CAZACU-GANEA DANIEL
CEAFALAU A. LUIZA-MARIA
CHIORSACU P. ADINA
CIOBANU I. ELENA-ELISA
CONSTANTIN C. VICTOR
COSTACHE A. MIA-LARISA
COSTACHE I. MARILENA
CSATLOS-SAVA I. GABRIELA
MARDARE T. CLAUDIA ELENA

MARINA MELANIA

 

MICLEA A. CARMEN
MIHAI I. ELENA-ALINA
NEDELA AL. DANIELA
PETREA I.O. DELIA ALEXANDRA
POPESCU A. FLORENTINA GEORGIANA
POPESCU M. TEODOR
PREDA.M. JANINA
ROGOJINARU M. GABRIELA
SANDU I. IULIANA
TONEA P. ANABELA
VLAD M.VIOREL

 

 

Art. 2. Se constată îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 18 din  Regulamentul de organizare a Adunării Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București din anul 2019, de către următorii avocați care au înregistrat cereri de înscriere în Comisia de Soluționare a Contestațiilor (Comisia nr. 2):

 

CHIRILA V.VASILE
CRACAN M. MIHAELA
DRAGU P. MARIUS
FLAMINZEANU T. ION
HUZU GH. MARCELA

MARINA MELANIA

POPESCU V. RALUCA ANDREEA
SLAVUICA T. ELENA
TAGA GICA
TATARU A. ADRIAN MIHAI

 

Art. 3. Prezenta decizie va fi adusa la cunostința publică prin afișare la sediu și prin publicare pe site-ul baroului.

 

CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI

DECAN,

Av. Ion DRAGNE

NNDKP

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here