Acasă UNBR

UNBR

Proiectul european MULTILAW – Anunț de selecție – Apel către Barouri și Formele de exercitare a profesiei de avocat

Uniunea Națională a Barourilor din România participă în calitate de partener la Proiectul MULTILAW  al cărui scop este schimbul de avocați între țările Uniunii Europene (UE) care urmărește să permită o mai mare mobilitate a avocaților în cadrul Uniunii Europene și să contribuie la...

Ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România, 11 – 12 mai, Sibiu

Potrivit comunicării făcută în ședința Consiliului UNBR din 16-17 februarie a.c. Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România s-a întrunit în ședință ordinară la Sibiu în perioada 11-12 mai a.c. Cu același prilej, Comisia Permanentă a invitat la o întâlnire de lucru conducerile...

Scrisoarea UNBR adresată deputatului Florin Iordache

Către, Domnul deputat Florin Iordache, Președintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției Având în vedere conlucrarea instituțională tradițională dintre Senatul României și Camera Deputaților, pe de o parte și Uniunea Națională a Barourilor din...

Informare privind Registrele Naționale ale Avocaților Români prevăzute de art. 3 alin.(3) și art. 5 alin.(10) din Legea nr. 51 /1995

Prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) nr. 325/17.02.2018 s-au aprobat regulile de procedură și anexele la acestea, aferente Regulamentului de organizare și funcționare a Registrelor Naționale ale Avocaților Români prevăzute de art. 3 alin.(3) și art. 5 alin.(10) din Legea nr. 51 /1995 privind...

GHIDUL DE BUNE PRACTICI privind principalele obligații ale avocaților conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR)

UNBR publică documentul intitulat ”NOTĂ DE INFORMARE” cu mențiunea că documentul este propus cu titlu de model orientativ de bune practici pentru încheierea contractelor de asistență juridică, cu respectarea regulilor orientative propuse prin „GHIDUL DE BUNE PRACTICI privind principalele obligații ale avocaților conform Regulamentului...

Întâlnire de lucru UNBR – Ministerul Justiției

În data de 15.05.2018, a avut loc la sediul Ministerului Justiției întâlnirea de lucru dintre Vicepreședintele U.N.B.R. av. dr. Petruț Ciobanu și Nicolae Liviu POPA, Secretar de Stat. În cadrul întâlnirii vicepresedintele U.N.B.R.  a informat cu privire la demersurile întreprinse de către Uniunea Națională a...

INFORMARE privind examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc şi de limbă română pentru avocații străini

INFORMARE privind examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc şi de limbă română pentru avocații străini care doresc să acorde consultanta juridică în dreptul românesc, în zilele de 24 și 25 mai 2018 Examenul se va desfășura după următorul program: Data: Ora începerii: Proba: Durata: Obs. 24.05.2018 10:00 Examen scris la disciplinele „organizarea şi exercitarea        ...

INFORMARE privind propunerile formulate în cadrul ședințelor Congresului Avocaților, 20 – 21 aprilie 2018, București

Congresul Avocaților, întrunit la 20-21 aprilie 2018 în București, constituit în conformitate cu dispozițiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul...

Prelungire perioadă înscriere la cursurile pentru insolvența persoanelor fizice. Informare a Comisiei Permanente a UNBR

În ședința Comisiei Permanente din 11-12 mai 2018 au fost analizate comunicările barourilor precum și cele ale avocaților privind înscrierea la cursurile de pregătire profesională în vederea organizării examenului pentru înscrierea pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice. Comunicările barourilor...

ONPCSB – UNBR – INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI

Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Bucureşti. Participarea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la conferinte@inppa.ro  (email şi număr de telefon) până la data de 17 mai 2018, în limita a 55 de locuri. Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul...

Articole Recomandate

Cum se vede de la Cluj dinamica pieței de avocatură din București. Interviu cu...

Sunteți unul dintre avocații de top din România, cu o vastă experiență în domeniul dreptului penal și procesual penal. Care au fost motivele pentru...

Biroul NNDKP din Brașov

Biroul NNDKP din Brașov a fost înființat în anul 2007 și se înscrie în strategia societății de a oferi servicii de avocatură și consultanță...

Contribuţia avocaţilor la realizarea Marii Uniri

Baroul Alba organizează în data de 23 iunie 2018 la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia, începând cu ora 10.00, sesiunea științifică festivă cu tema „Contribuția...
banner22850
banner22853
Show inline popup

Email *

Show inline popup

Email *