Acasă UNBR

UNBR

UNBR Validarea examenului de primire în profesie ca avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice

UNBR a publicat Hotărârea Consiliului UNBR nr. 435/23.03.2019 prin care se validează examenul de primire în profesie ca avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea martie 2019, precum și rezultatele definitive ale acestui examen, astfel cum acestea...

Proiectul ”Legii privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii” care transpune dispozițiile Directivei (UE) 2018/958

Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat proiectul ”Legii privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii” care se aplică dispozițiilor legale existente ce restricționează accesul la o profesie reglementată sau exercitarea acesteia, ori una dintre formele...

Comunicat de Presă al Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România

Comisia Permanenta a UNBR, întrunită în ședința din 22 martie 2019 a luat act de solicitarea unor avocați adresată Uniunii Naționale a Barourilor din România prin care organele profesiei de avocat, organizate la nivel național, sunt solicitate să exprime o poziție publică față de protestul...

Clipurile de promovare a proiectului „Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS”

UNBR a dat publicității clipurile de promovare a proiectului „Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS”, derulat de U.N.B.R. în parteneriat cu C.R.J., proiect finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2: Administrație publică...

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România solicitare pentru instituțiile statului

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, întrunit în ședință la data de 23 martie 2019, solicită Parlamentului, Președintelui României, Guvernului, Consiliului Superior al Magistraturii și deopotrivă partidelor politice, să coopereze loial și transparent în vederea transpunerii grabnice în legislație a tuturor deciziilor Curții...

UNBR Materialele suplimentare comunicate decanilor barourilor și membrilor Consiliului UNBR pentru dezbaterile ședinței din 23 martie 2019

Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat pe website-ul instituției  materialele suplimentare comunicate decanilor barourilor și membrilor Consiliului UNBR pentru dezbaterile de la pct. 4, 6 și 7 din ordinea de zi a ședinței Consiliului UNBR din 23 martie 2019.

UNBR Procesul Verbal al Comisiei Naționale de Examen din data de 15 martie 2019 privind soluționarea contestațiilor la punctaj, formulate de candidații care s-au prezentat la examenul din data...

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR ȘI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE SESIUNEA MARTIE 2019 Comisia Națională de Examen PROCES VERBAL din data de 15 martie 2019 privind soluționarea contestațiilor la punctaj, formulate de candidații care s-au prezentat la examenul din data...

UNBR Proces Verbal privind selecția experților (avocați) pentru Activitatea 2 din cadrul proiectului JUST ACCESS

PROCES VERBAL privind selecția experților (avocați) pentru Activitatea 2 din cadrul proiectului Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS Comisia de selecție (în continuare „Comisia”), numită în baza Deciziei emisă de Uniunea Națională a Barourilor din România, pentru selecția...

UNBR Legea organizării și exercitării profesiei de avocat

Uniunea Națională a Barourilor din România a postat pe website-ul instituției  Legea nr. 46 din 8 martie 2019 privind modificarea art. 61 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din...

Invitația de participare la selecția a 25 de participanţi la seminarul naţional în materia Libertăţii de exprimare, în cadrul proiectului „e-NACT” (e-Learning National Active Charter Training)

Uniunea Națională a Barourilor din România în calitate de Partener în Proiectul „eNACT” (e-Learning National Active Charter Training), coordonat de către Institutul Universitar European de la Florența (în continuare EUI) lansează procedura de selecție a participanţilor la seminarul naţional în materia Libertăţii de exprimare,...

Articole Recomandate

Ședința serviciului de asistență judiciară

La data de 23.07.2019, începând cu ora 12:00, la Serviciul de Asistență Judiciară - sala de calculatoare din incinta Curții de Apel București, va...

Holcim și fondul de investiții Oresa au semnat contractul de vânzare a Somaco Prefabricate....

Holcim România și Oresa au semnat contractul pentru achiziția a 100% din acțiunile Somaco Grup Prefabricate. Achiziția este supusă aprobărilor din partea autorității de...

Avocații care reprezintă Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România în acțiunea juridică îndreptată...

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) şi firma de avocatură Hausfeld prezintă, marţi, detalii despre acţiunea juridică demarată de companiile de transport...
banner22850
banner22853
Show inline popup

Email *

Show inline popup

Email *