Consiliul Concurenţei analizează piața deşeurilor medicale

Consiliul Concurenţei a declanşat o anchetă sectorială privind deşeurile medicale pentru a
cunoaște în detaliu mecanismele structurale ale pieţelor, relaţiile contractuale existente
între diferiţi actori ce desfăşoară activităţi în acest domeniu.

Studiul autorităţii de concurenţă a fost determinat de existența unor condiții care sugerează
posibilitatea restrângerii concurenţei pe piața deșeurilor medicale, cum este gradul mare de
concentrare a pieței şi numărul redus de operatori economici autorizați pentru tratarea prin
decontaminare la temperaturi scăzute a deșeurilor medicale periculoase și pentru eliminarea prin incinerare a deșeurilor.

Ca urmare, în cadrul studiului, vor fi analizate condiţiile structurale ale pieţelor, relaţiile
contractuale existente între diferiţi actori ce desfăşoară activităţi în sectorul deşeurilor
medicale. Astfel, se va verifica dacă furnizorii autorizați şi-au împărţit zonele în care acţionează şi dacă intrarea pe piaţă a altor operatori este blocată sau descurajată de către furnizorii existenţi, care au creat și dezvoltat o infrastructură în zona de interes.

De asemenea, se va analiza în ce măsură furnizorii integrați (care oferă servicii pe întregul
circuit al gestionării deșeurilor, începând cu colectarea până la tratarea/eliminarea lor)
afectează poziția concurențială a firmelor care nu sunt integrate, oferind doar anumite
servicii.

Ancheta sectorială va cuprinde şi o analiză comparativă amănunțită a legislației naționale și
comunitare, având în vedere că acest domeniu este puternic reglementat, existând dispoziții pentru fiecare din etapele de parcurs în activitatea de gestionare a deșeurilor medicale. Deșeurile medicale sunt deşeurile rezultate din activităţile de prevenire, diagnostic şi tratament desfăşurate în unităţile sanitare. Deşeurile medicale pot fi de mai multe categorii: înţepătoare-tăietoare (ace, lame de bisturiu etc.), anatomo-patologice și părţi anatomice, deşeuri infecţioase, chimice, de medicamente citotoxice și citostatice etc.

În urma identificării disfuncţionalităţilor care afectează mediul concurențial, Consiliul Concurenței va putea declanşa investigaţii privind posibila încălcare a legii ce se pot finaliza
cu sancţiuni pentru companiile vinovate. În acelaşi timp, autoritatea de concurenţă va propune modificarea sau revizuirea reglementărilor existente, va emite clarificări sau
atenționări către mediul de afaceri sau administrația publică, cu scopul de a îmbunătăți
eficiența economică a sectorului şi de a proteja interesele consumatorilor.

Conform datelor publicate de Eurostat, în anul 2016 (1), cantitatea totală de deșeuri
înregistrată în UE 28 a fost de 2,5 miliarde tone, din care cele medicale reprezintă 36,8
milioane tone. În România, au fost înregistrate 177,5 milioane tone, din care deşeuri
medicale 873,8 mii tone.

Conform legii, Consiliul Concurenţei poate efectua, din proprie iniţiativă, investigaţii privind
un anumit sector economic atunci când rigiditatea preţurilor sau alte împrejurări sugerează
posibilitatea restrângerii sau denaturării concurenţei pe piaţă. Acest tip de instrument este
utilizat atât de Comisia Europeană, cât şi de alte autorităţi naţionale de concurenţă, şi nu
vizează în mod direct încălcări ale legislaţiei.

În cadrul anchetei sectoriale, Consiliul Concurenţei poate solicita informaţii şi documente
tuturor operatorilor implicaţi. Consiliul Concurenţei invită toţi actorii de pe această piaţă la o comunicare activă, deschisă în ceea ce priveşte problemele de natură concurenţială cu care aceştia se confruntă.

1 Ultimul an pentru care sunt disponibile date. Datele publicate de Eurostat pentru categoria deșeuri sunt prezentate din doi în doi ani, începând cu anul 2004, ultimul fiind 2016.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here