Peste 3 miliarde euro, valoarea proiectelor în care a fost implicat Gheorghe Buta, partener coordonator Mușat & Asociații

Gheorghe Buta, coordonatorul departamentului de Litigii & Arbitraj din cadrul societății Mușat & Asociații, este unul dintre cei mai cunoscuți și respectați experți în domeniul litigiilor comerciale, civile și penale din România. În decursul impresionantei sale cariere judiciare, de peste trei decenii, a acumulat o experiență vastă în instanță, mai întâi ca procuror, apoi în calitate de judecător în toate tipurile de instanță, inclusiv o perioadă de 6 ani ca judecător în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție. În plus, a deținut funcția de Președinte al Tribunalului Bistrița-Năsăud și al Curții de Apel Cluj, iar în ultima perioadă a carierei sale de magistrat a fost Președintele Secției Comerciale a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Pregătirea sa academică și experiența îndelungată acoperă ariile de drept comercial, drept civil, procedură civilă, contencios administrativ, precum și drept penal și procedură penală. Mai mult, Buta are calitatea de arbitru în cadrul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.

Este Doctor în Drept „summa cum laude” din anul 2002, fiind apreciat pentru activitatea sa științifică și academică. Timp de peste 10 ani a fost profesor în cadrul Universității „Babeș–Bolyai” din Cluj–Napoca, iar de 8 ani este cercetător științific gr. 1 (profesor universitar) în cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române și membru în Consiliul Științific al acestui institut.

Mai mult de 10 lucrări de referință în materie civilă, comercială și de procedură civilă îl au drept autor și co-autor pe Gheorghe Buta. Dintre acestea amintim: „Codul de Procedură Civilă – comentat și adnotat”, „Jurisdicția comercială – Teorie și jurisprudență”, „Procedura somației de plată. Doctrină și jurisprudență”, „Noul Cod Civil – Studii și comentarii”, precum și peste 120 de studii, articole și comentarii publicate în cunoscute reviste de specialitate. Este director al Revistei Române de Jurisprudență.
Gheorghe Buta a fost de două ori membru al Consiliului Superior al Magistraturii, fiind propus în 2004 Președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar în 2007 a fost nominalizat de către Guvernul României candidat al României pentru ocuparea unui post de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Proiectele în care a fost implicat avocatul Gheorghe Buta se ridică la peste 3 miliarde de euro. Dintre acestea amintim:

 • Filiala din România a unui grup elvețian de servicii de sănătate active la nivel mondial – asistență în mai multe dispute comerciale din industria de medicamente cu pretenții totale de peste 100.000.000 de euro.
 • Unul dintre cele mai mari grupuri europene specializate în energie – asistență și reprezentare în două procese de arbitraj în fața Curții Internaționale de Arbitraj ICC Paris, cu pretenții a căror valoare totală depășește 850.000.000 de euro.
 • Unul dintre cele mai mari fonduri de investiții financiare din România, listat la Bursa de Valori București – asistență în legătură cu o serie de litigii complexe cu o valoare totală de 127.000.000 de euro.
 • Una dintre cele mai mari companii de construcții din Spania – asistență în legătură cu mai multe acțiuni civile în materia achizițiilor publice, precum și cu privire la litigii pe teritoriul României privind procedurile de achiziție publică pentru lucrări și servicii de interes public. Valoarea tranzacțiilor aflate în litigiu depășește 90.000.000 de euro.
 • Un important furnizor de servicii locale – asistență într-un litigiu privind un contract de achiziții publice de servicii ale clientului, cu o valoare totală de 450.000.000 de euro.
 • Una dintre cele mai importante companii petroliere din România – asistență în trei litigii majore din România, în contextul rambursării de către această companie a unei datorii istorice către statul roman, în valoare totală de 570.000.000 de euro. Una dintre disputele majore în care a fost implicat acest client, inițiate împotriva Comisiei Naționale de Valori Mobiliare (CNVM), a fost câștigată în favoarea clientului; instanța a anulat decizia CNVM de blocare a delistării clientului și a obligat CNVM la plata de daune-interese. Am consiliat clientul într-o altă dispută comercială importantă împotriva autorităților statului român într-o speță legată de punerea în aplicare a unei majorări a capitalului social al firmei.
 • Un important dezvoltator imobiliar din Europa Centrală și de Est   asistență într-o gamă largă de litigii și soluțiile juridice aferente cu privire la dreptul de proprietate asupra unor proiecte imobiliare disputate, în valoare totală de 100.000.000 de euro.
 • Filiala locală a unui lider mondial în servicii de sănătate – asistență și reprezentare în mai multe litigii care au ca obiect recuperarea de creanțe în valoare de 80.000.000 de euro.
 • Unul dintre cei mai mari producători de oțel din lume – asistență într-unul dintre cele mai complexe litigii internaționale, generat de tranzacțiile de vânzare-cumpărare de oțel încheiate în timpul regimului comunist, cu o valoare totală a pretențiilor de 50.000.000 de dolari. Asistența a inclus reprezentarea clientului în fața mai multor instanțe de judecată, inclusiv în fața Curții Supreme de Justiție[2]. Asistarea clientului pe parcursul procedurii de insolvență declanșate împotriva principalilor debitori în legătură cu recuperarea creanțelor garantate și negarantate.
 • Unul dintre cele mai mari grupuri europene specializate în energie  asistență și reprezentare într-un proces de arbitraj în fața Curții Internaționale de Arbitraj ICC Paris, cu pretenții a căror valoare totală depășește 40.000.000 de euro.
 • Unul dintre cei mai mari dezvoltatori din Europa  asistență și reprezentare într-un proces de arbitraj în fața Curții Internaționale de Arbitraj ICC Paris, cu privire la executarea unui contract de tip FIDIC, cu pretenții a căror valoare totală depășește 60.000.000 de euro.
 • O cunoscută bancă din Israel  asistență într-un litigiu comercial complex cu pretenții în valoare de 33.350.000 USD.
 • Unul dintre grupurile specializate în asigurări, servicii financiare și bancare  asistență în numeroase litigii cu privire la diverse măsuri de asigurare în domeniul agriculturii, dar și într-un litigiu cu privire la o asigurare în domeniul maritim.
 • Un jucător local important activ în cercetarea științifică veterinară și producția biotehnologică  asistență într-un litigiu decurgând dintr-un contract de concesiune a unui teren de 9.000 ha, cu o valoare aproximativă de 15.000.000 de euro.
 • Numeroase grupuri financiare  asistență în cadrul procedurilor de insolvență și executare silită inițiate împotriva debitorilor pentru recuperarea unor datorii comerciale provenite din contracte de leasing a căror valoare depășește 37.000.000 de euro, inclusiv urmărirea penală a unor debitori.
 • Una dintre cele mai mari bănci din România  asistență juridică în diverse litigii cu unul dintre acționarii minoritari semnificativi.
 • Un grup european specializat în energie  asistență în diverse litigii generate de reorganizarea companiei în urma mai multor achiziții realizate pe piața de energie din România.
 • O importantă bancă comercială din România – asistență într-un litigiu commercial complex împotriva unei mari companii locale de asigurări, precum și consiliere legată de negocierea și semnarea unei înțelegeri amiabile între părți.
 • Compania națională germană de căi ferate – asistență în procedura de insolvență inițiată împotriva a trei producători de cale ferată, pentru recuperarea unei datorii în valoare de mai multe milioane de euro provenite din mai multe contracte de furnizare de produse și servicii încheiate între părți.
 • O mare companie europeană de transport feroviar de marfă cu vagoane închiriate – asistență în procedura de insolvență deschisă împotriva a doi dintre cei mai mari producători de vagoane de marfă din România.
 • Un producător important de produse farmaceutice  asistență în procedura de insolvență inițiată împotriva unui important distribuitor de medicamente – Montero – pentru recuperarea unor creanțe semnificative.
 • Unul dintre cei mai mari distribuitori de articole sanitare din România – asistență într-un litigiu fiscal complex inițiat împotriva Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), având ca obiect plata TVA-ului, a impozitului pe venit și a altor taxe și impozite datorate bugetului de stat.
 • Un mare investitor și dezvoltator imobiliar  asistență și reprezentare în litigii fiscale inițiate împotriva autorităților fiscale locale în privința TVA-ului datorat aferent achiziției de terenuri pentru dezvoltarea a două proiecte rezidențiale.
 • Cel mai mare producător de componente din fier din România, parte a unui mare grup de profil la nivel internațional – asistență într-un litigiu fiscal complex împotriva Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
 • Un important jucător în domeniul metalurgiei  asistență în mai multe litigii fiscale reprezentând atacarea în instanță a diverselor decizii ale autorităților cu privire la plata accizelor către bugetul de stat. Asistență juridică și reprezentarea clientului în legătură cu procedura de insolvență inițiată împotriva mai multor debitori pentru recuperarea creanțelor.
 • Un important dezvoltator imobiliar din România – asistență și reprezentare într-un complex proces de arbitraj în fața Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României cu privire la un contract de construcție pentru un proiect imobiliar rezidențial.
 • Un important producător industrial local de materiale feroase – asistență și reprezentare într-un proces de arbitraj la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.
 • O mare companie locală specializată în construcții – asistență și reprezentare într-un proces de arbitraj la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României privind apărarea împotriva acuzațiilor legate de o serie de contracte de dezvoltare a infrastructurii.
 • Una dintre cele mai mari companii de distribuție în domeniul farmaceutic  asistență și reprezentare într-un complex litigiu fiscal, având ca obiect anularea mai multor acte administrative referitoare la stabilirea obligațiilor financiare de plată (TVA, taxe vamale) pentru anumite clase de medicamente.
 • Compania Națională de Transport Aerian – asistență în diverse litigii de muncă privind pretinse drepturi salariale și extra-salariale solicitate de sindicate și de angajați.
 • Un important producător local de bunuri de consum – asistență juridică cu privire la contestarea taxelor vamale calculate în baza unei încadrări tarifare vamale greșite a bunurilor importate. Consilierea clientului într-un litigiu complex care implică încălcarea de către un comerciant francez a dreptului de proprietate intelectuală asupra modelelor și mărcilor comerciale ale clientului. Asistența juridică a inclus reprezentarea clientului în fața instanței și obținerea unei acțiuni preliminare împotriva comerciantului francez, până la judecata în fond.
 • Un important grup forestier finlandez  asistență într-un litigiu împotriva statului român (reprezentat de compania de administrare a fondului forestier) și a Ministerului Român de Finanțe cu privire la recunoașterea drepturilor de proprietate asupra drumurilor forestiere achiziționate odată cu achiziția a 9.000 ha. de teren forestier.
NNDKP

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here