UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA Anuntul privind concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale care se va organiza in data de 24 septembrie 2018

Prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 86/22.06.2018 s-a solicitat Institutului Notarial Român organizarea în ziua de 24 septembrie 2018, a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 1943/C/23.05.2018.Taxa de înscriere pentru participarea la concurs este în cuantum de 4.000 lei/candidat și se achită în contul numărul RO12RNCB0071115799310001 deschis la BCR sucursala Plevnei – București pentru Institutul Notarial Român (CUI 26781193). Copia foii de vărsământ se va anexa la dosarul întocmit în vederea înscrierii la concurs.
Dosarul de înscriere la concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale se depune la Camera în a cărei circumscripție se află postul pentru care candidează, până la data de 07 septembrie 2018, inclusiv.
Anexăm lista posturilor vacante pentru care se organizează concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale, evidențiate pe Camere ale Notarilor Publici, pe județe, circumscripții judecătorești și pe localități.

NNDKP

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here