UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA Examen de definitivat pentru ocuparea posturilor de notar public destinate notarilor stagiari

Prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 85/22.06.2018 s-a solicitat Institutului Notarial Român organizarea în zilele de 16 și 18 octombrie 2018, a examenului de definitivat pentru ocuparea posturilor de notar public destinate notarilor stagiari, posturi aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 1941/C/23.05.2018.

Taxa de înscriere pentru participarea la examenul de definitivat este în cuantum de 2.000 lei/candidat și se achită în contul numărul RO12RNCB0071115799310001 deschis la BCR sucursala Plevnei – București pentru Institutul Notarial Român (CUI 26781193). Copia foii de vărsământ se va anexa la dosarul întocmit în vederea înscrierii la examen.

Dosarul de înscriere la examenul de definitivat se depune la sediul Camerei în a cărei circumscripție se află postul pentru care a susținut examenul sau concursul de dobândire a calității de notar stagiar, până la data de 14 septembrie 2018, inclusiv.

Anexăm lista locurilor pentru care se organizează examenul de definitivat, evidențiate pe Camere ale Notarilor Publici, pe județe, circumscripții judecătorești și pe localități.

NNDKP

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here